Noi măsuri luate la nivelul DJC OLT pentru a preveni răspândirea virusului COVID-19

AVÂND ÎN VEDERE DECIZIILE LUATE LA NIVEL NAȚIONAL PENTRU A PREVENI RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI COVID-19, ÎNCEPÂND CU DATA DE 23.03.2020, VOR FI PUSE ÎN APLICARE URMĂTOARELE MĂSURI:

Pe perioada situaţiei de urgență, se instituie următorul program de lucru / mod de relaţionare cu publicul:

  • SE MODIFICĂ PROGRAMUL DE RELAȚII CU PUBLICUL LA SEDIUL DJC OLT, ASTFEL:

DEPUNEREA SOLICITĂRILOR DE ORICE NATURĂ SE FACE EXCLUSIV ONLINE, IN FORMAT ELECTRONIC LA URMĂTOAREA ADRESĂ DE E-MAIL: djcolt21@gmail.com, sau fax 0349 416 079.

ELIBERAREA DE AVIZE SAU ALTE ÎNSCRISURI SE VA FACE EXCLUSIV ONLINE. SOLICITANŢII TREBUIE SĂ PRECIZEZE ÎN CERERE O ADRESĂ DE E-MAIL PENTRU CORESPONDENȚĂ.

Cetățenii care vor să solicite informații ne pot apela la numărul de telefon: 0349 416 078.

Direcția Județeană pentru Cultură Olt este un serviciu public deconcentrat al Ministerului Culturii care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului culturii nr. 2080/2012  privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcțiilor Județene pentru Cultură și Patrimoniu Național, respectiv a municipiului  monumentelor istorice, București, precum și ale altor acte normative ce reglementează protecția monumentelor istorice, regimul de protecție și circulație a bunurilor culturale mobile, protejarea patrimoniului arheologic, a patrimoniului imaterial, funcționarea așezămintelor culturale, ș.a.

Direcția Județeană pentru Cultură Olt își desfășoară activitatea, în subordinea Ministerului Culturii.

Ordinul ministrului culturii nr. 2319/2018 pentru aprobarea Ghidului privind procedura de selecţie a manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918 - 2018) şi a Primului Război Mondial.doc

logo mc

Ministerul Culturii este autoritatea publică centrală responsabilă de elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor în domeniul culturii.