Regulament de funcționare


    Direcţia Judeţeană de Cultură Olt îşi desfăşoară activitatea prin Regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin Ordinul nr. 2.080/07.02.2012.

 

 Regulament de organizare si functionare a Directiei pentru Cultura

logo mc

Ministerul Culturii este autoritatea publică centrală responsabilă de elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor în domeniul culturii.