Știri interne

OPORTUNITĂŢI | Festivalul Internațional pentru Cultură și Artă de la Aswan, Egipt, 14 – 24 februarie 2020

Ministerul Culturii din Egipt organizează în perioada 14 – 24 februarie 2020 cea de-a 8-a ediție a Festivalului Internațional pentru Cultură și Artă de la Aswan.

Grupurile folclorice de dansatori din România pot participa la festival cu un grup de cel mult 12 persoane, inclusiv instrumentiști și conducător de grup. Muzica din cadrul festivalului va fi interpretată live.

Partea egipteană va asigura cazarea în regim de pensiune completă, transportul intern și transferul de la aeroport la hotel și retur. Grupul va trebui să îşi asigure transportul internaţional și asigurarea medicală.

Companiile/trupele care doresc să participe la cea de-a 8-a ediție a Festivalului Internațional pentru Cultură și Artă de la Aswan sunt rugate să completeze formularul anexat și să îl trimită, alături de documentația solicitată de organizatori, până la data de 15 ianuarie 2020 la adresa de e-mail: aswanfestival@gmail.com

De asemenea, pentru informații suplimentare, pot fi utilizate următoarele date de contact:

Whatsapp: 002 0100 548 7787 sau 002 0111 894 9760

Fax: 002 02 37486715

 

*În cazul în care grupul este acceptat de către organizatori, vă rugăm să transmiteți un mail de informare către Ministerul Culturii la adresa driae@cultura.ro, pentru a discuta despre obținerea vizelor.

Vă dorim mult succes!

 

Documente anexate:

Application form for participation in the festival;

Responsabilities of foreign troups and organizing committee of the festival.

 

Ambasada SUA oferă finanțări pentru conservarea obiectivelor culturale

Închidere apel Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii, în calitate de Operator al Programului RO-CULTURA, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021, anunță închiderea apelului ce vizează restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice.

Apelul a fost inițial deschis în perioada 5 iunie – 7 octombrie 2019, fiind prelungit până la data de 8 octombrie, 11 noiembrie, respectiv 12 noiembrie 2019, ora 16:00.  

Bugetul alocat apelului de proiecte a fost de 16.000.000 Euro, iar valoarea sprijinului financiar nerambursabil acordată unui proiect a fost cuprinsă între 200.000 Euro și 2.000.000 Euro, reprezentând 80% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Printre solicitanții eligibili s-au numărat instituțiile publice de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.), unitățile administrativ-teritoriale, ONG-urile și IMM-urile.

Apelul de proiecte a intrat sub incidența normelor europene și naționale privind acordarea ajutorului de stat, avizată favorabil de către Consiliul Concurenței. Ajutorul de stat se acordă sub formă de sprijin financiar nerambursabil.

În cadrul apelului au fost depuse în EMSC 27 cereri de finanțare în valoare totală de 206.631.387,58 lei (43.430.941 Euro) reprezentând valoarea nerambursabilă solicitată, respectiv 280.166.849,22 lei (58.887.036 Euro) reprezentând valoarea totală eligibilă solicitată. Dintre proiectele înregistrate, 16 proiecte sunt dezvoltate în parteneriat cu entități culturale din Statele Donatoare (11 din Norvegia, 4 din Islanda și 1 din Liechtenstein).  

Lista finală a proiectelor aprobate va fi publicată după parcurgerea tuturor etapelor de evaluare conform prevederilor Ghidului solicitantului, cap. 11, respectiv: verificarea conformității administrative și a eligibilității, evaluarea tehnică și financiară, procedura de selecție de către Comitetul de Selecție. 


  

Lista proiectelor selectate pentru finanțare în cadrul apelului privind susținerea expozițiilor inovative cu bunuri culturale mobile restaurate

Data publicării: 09 Octombrie 2019
Lista proiectelor selectate pentru finanțare în cadrul apelului privind susținerea expozițiilor inovative cu bunuri culturale mobile restaurate

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale, în calitate de Operator al Programului RO-CULTURA, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021, anunță publicarea proiectelor selectate pentru finanțare în cadrul apelului ce vizează susținerea expozițiilor inovative cu bunuri culturale mobile restaurate.

Apelul a fost inițial deschis în perioada 4 februarie – 3 mai 2019, fiind prelungit până la data de 3 iunie 2019 (OMCIN 2319/ 24.04.2019), respectiv 3 iulie 2019 (OMCIN 2533/ 31.05.2019). 

Bugetul alocat apelului de proiecte a fost de 1.285.000 Euro, iar valoarea sprijinului financiar nerambursabil acordată unui proiect a fost cuprinsă între 50.000 Euro și 130.000 Euro, reprezentând 100% din totalul costurilor eligibile.

Solicitanții eligibili au fost instituțiile publice de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.) care dețin calitatea de proprietar sau un alt drept real asupra bunurilor culturale ce urmează a fi conservate/restaurate, clasate (dacă este cazul) și expuse în cadrul proiectului.

Au fost depuse în sistemul electronic de management a Programului (EMSC) 13 cereri de finanțare în valoare totală de 8.464.228,51 lei (1.780.032 Euro). După etapa de verificare administrativă și a eligibilității, 10 proiecte au fost admise în etapa de evaluare tehnico-financiară, iar respinse ca neconforme. Urmare a verificării tehnice și financiare, 9 cereri de finanțare au fost admise în următoarea etapă de evaluare, respectiv Comitetul de selecție.

Lista proiectelor selectate pentru finanțare este disponibilă aici.

  

Un nou apel: proiecte de cooperare în învățământul universitar

Data publicării: Vineri, 11 oct 2019


Astăzi, 11 octombrie 2019, a fost publicat apelul la propuneri de proiecte de cooperare pentru învățământul universitar, runda 2019 – singura rundă de finanțare pentru anul în curs. Proiectele vor fi finanțate prin Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP), 2014-2021, Mecanismul financiar al SEE (Spațiul Economic European), urmând a li se aloca un buget de 570.508 EUR.

 
Proiectele de cooperare se adresează și pot fi coordonate de universitățile din România care dețin o Cartă universitară Erasmus. Universitățile sau alte tipuri de instituții – din țările SEE sau din cele 15 țări beneficiare ale ESAYEP (Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia și Ungaria) pot avea statutul de partener în aceste proiecte.
 
Termenul limită până la care se pot trimite propunerile de proiecte este 30 ianuarie 2020, ora 13.00.

  

Oportunități de finanțare | Unitatea de Management a Proiectului

  

Concurs național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 17-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură - la Biennale di Venezia

Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Cultural Român şi Uniunea Arhitecţilor din România anunță lansarea concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 17-a  ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură - la Biennale di Venezia, denumită în continuare Bienala, concurs public de creație deschis participării autorilor individuali sau reuniți în grupuri, ori persoanelor juridice fără scop patrimonial (organizaţii neguvernamentale).

Proiectul care va reprezenta România la cea de-a 17-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură – la Biennale di Venezia, denumită în continuare Bienala, la secţiunea Participări Naţionale, se va realiza în două spaţii expoziţionale: Pavilionul României din Giardini della Biennale, denumit în continuare Pavilionul şi Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, denumită în continuare Galeria.

Ediția din 2020 a Bienalei de Arhitectură de la Veneția se va desfășura în perioada 23 mai – 29 noiembrie 2020, cu previzionare pentru specialiști și presă în zilele de 21 şi 22 mai 2020.

Tema celei de-a 17-a  ediţii a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură – la Biennale di Venezia, lansată de către curatorul acestei ediții, Hashim Sarkis – „How we will live together“ („Cum vom trăi împreună?“), aduce în discuție problema extinderii diviziunilor politice și accentuarea inegalităților economice la nivel global, lansând către arhitecți un apel de a concepe spații în care să putem trăi împreună.

Participanții la concurs au responsabilitatea de a urmări website-ul oficial al Bienalei – www.labiennale.org și de a se informa asupra temei lansate pentru cea de-a 17-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură – la biennale di Venezia: https://www.labiennale.org/en/news/biennale-architettura-2020-how-will-we-live-together

Pentru a participa la concursul naţional, solicitantul trebuie să depună un proiect care să conțină documentația obligatorie prevăzută în Regulamentul de organizare a concursului, afișat pe paginile de internet ale Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale (www.cultura.ro), Ministerului Afacerilor Externe (www.mae.ro), Institutului Cultural Român (www.icr.ro) şi Uniunii Arhitecţilor din România (www.uniuneaarhitectilor.ro).

Concursul se va desfășura în două etape : prima etapă, cu un rol de definire a conceptului curatorial și a conținutului, va fi urmată de selectarea finaliștilor clasați pe primele trei locuri, în ordinea punctajelor obținute, care vor fi invitați să detalieze aspectele tehnice ale proiectului în etapa a doua de concurs.

Înscrierea la Concurs se va realiza fără taxă, prin depunerea documentațiilor la sediul Uniunii Arhitecţilor din România, strada Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, cod 020038, Bucureşti, sau prin transmiterea acestora prin poştă sau curier la aceeaşi adresă, până la data de 25 noiembrie 2019, ora 14.00. Proiectele transmise prin e-mail sau fax, cele incomplete, cele care nu respectă cerințele impuse de organizatori și cele care vor ajunge la Uniunea Arhitecţilor din România la o dată ulterioară celei menționate, indiferent de modalitatea de transmitere, nu vor fi luate în considerare.

Uniunea Arhitecţilor din România va acorda următoarele premii, pentru primele trei proiecte clasate în Etapa a II-a a concursului:

 • Premiul I, pentru proiectul câştigător, în valoare de 6500 lei/net
 • Premiul II, în valoare de 4500 lei/net
 • Pemiul III, în valoare de 3500 lei/net

În vederea îndeplinirii scopului concursului, vor fi constituite o Comisie de selecţie și o Comisie de soluționare a contestațiilor, ce vor fi aprobate prin Ordin al Ministrului Culturii şi Identităţii Naţionale. Nu pot participa la concurs persoanele care au participat la organizarea sa, la elaborarea regulamentului, angajaţi ai instituţiilor organizatoare, membrii comisiei de selecţie şi cei ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor sau rude şi afini ai acestora, până la gradul al doilea inclusiv, respectiv asociaţii din firmele/ONG-urile în care membrii comisiei de selecţie, ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor deţin funcţii de conducere. Membrii comisiilor nu pot primi misiuni profesionale legate de elaborarea proiectelor care vor fi înscrise în concurs. 

Calendar concurs:

ETAPA I

 • Depunerea documentaţiilor: termen limită – 25 noiembrie 2019ora 14:00;
 • Jurizarea: 26-27 noiembrie 2019;
 • Anunțarea rezultatelor ETAPEI I: 27 noiembrie 2019;
 • Depunerea contestaţiilor:  28 noiembrie – 2 decembrie 2019, conform Art. 9 din Regulamentul de organizare a Concursului naţional pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 17-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură - la Biennale di Venezia;
 • Soluţionarea contestaţiilor şi publicarea rezultatelor Etapei I: 3 – 5 decembrie 2019, conform Art. 9 din Regulamentul de organizare a Concursului naţional pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 17-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură - la Biennale di Venezia;
 • Întâlnire cu reprezentanții celor trei echipe câștigătoare ale Etapei I: 6 decembrie 2019.

 

ETAPA a II-a

 • Depunerea documentaţiilor: termen limită – 13 ianuarie 2020, ora 14:00;
 • Jurizarea: 14 ianuarie 2020;
 • Anunțarea rezultatelor ETAPEI II: 14 ianuarie 2020;
 • Depunerea contestaţiilor: 15-17 ianuarie 2020, conform Art. 9 din Regulamentul de organizare a Concursului naţional pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 17-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură - la Biennale di Venezia;
 • Soluţionarea contestaţiilor: 20-22 ianuarie 2020, conform Art. 9 din Regulamentul de organizare a Concursului naţional pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 17-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură - la Biennale di Venezia;
 • Anunţarea publică a proiectului câştigător: 22 ianuarie 2020.

 

Documente necesare:

 

Informaţii suplimentare la:

bav2020@uniuneaarhitectilor.ro

  Ministrul Culturii, prezent la deschiderea oficială a Festivalului Internațional de Artă EUROPALIA

Ministrul Culturii, Valer-Daniel Breaz, a participat astăzi, 1 octombrie 2019, la deschiderea Festivalului Internațional de Arte EUROPALIA, care a avut loc în Bruxelles.

Ajuns la ediția cu numărul 27, Festivalul Internațional EUROPALIA are, în acest an, o însemnătate deosebită, marcată prin prezența României drept invitat de onoare.

Punctul central al EUROPALIA ROMÂNIA îl reprezintă cea mai amplă retrospectivă dedicată artistului Constantin Brâncuși (1876-1957), expoziția „Brâncuși, sublimarea formei”. Astfel, expoziția ce reunește fotografii, documente și opere de artă ale lui Brâncuși, din mari muzee ale lumii, va putea fi admirată începând de mâine, 2 octombrie 2019, la Palatul BOZAR, instituție culturală de prestigiu din capitala Belgiei.

Mai mult, echipa artistică a EUROPALIA a colaborat cu Muzeul Național de Istorie a României pentru realizarea a două expoziții în Liège și Tongeren, dedicate civilizațiilor preistorice dintre Carpați și Dunărea de Jos, respectiv populației geto-dacice.

Prezenţa României la EUROPALIA 2019, în perioada octombrie 2019 - ianuarie 2020, este asigurată de Institutul Cultural Român, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Culturii și Secretariatul General al Guvernului, cu sprijinul logistic al ICR Bruxelles.

  

RO-CULTURA 

Anunț privind lansarea primelor apeluri de proiecte RO-CULTURA ce vizează Restaurarea și revitalizarea monumentelor istoriceSusținerea expozițiilor inovative cu bunuri culturale mobile restaurate, respectiv Consolidarea antreprenoriatului cultural și Dezvoltarea audienței și a publicului. Unitatea de Management a Proiectului va organiza seminarii regionale de informare.

Calendarul lansării apelului pentru proiecte este disponibil aici: https://www.ro-cultura.ro/calendar

De asemenea, au fost publicate Formularele de înscriere pentru participarea la seminariile din:

1. Timișoara - detalii aici: https://www.ro-cultura.ro/stiri/evenimente/seminar-de-informare-timisoara

2. Cluj-Napoca - detalii aici: https://www.ro-cultura.ro/stiri/evenimente/seminar-de-informare-cluj-napoca

Mai multe detalii despre programul RO-CULTURA: https://www.ro-cultura.ro

 


Expoziția Unfinished Conversations on the Weight of Absence a fost desemnată să reprezinte România la cea de-a 58-a ediție a Expoziției Internaționale de Artă – la Biennale di Venezia 2019

Proiectul Unfinished Conversations on the Weight of Absence, curatoriat de Cristian Nae, prezentând lucrări ale artiștilor Belu-Simion Făinaru, Dan Mihălțianu și Miklós Onucsán, a fost desemnat câștigătorul Concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 58-a ediție a Expoziției Internaționale de Artă – la Biennale di Venezia, desfășurat în perioada 2 noiembrie 2018 - 25 ianuarie 2019.

Ediția a 58-a a Bienalei de la Veneția va avea loc în perioada 11 mai - 24 noiembrie 2019. România va prezenta expoziția selectată în două spaţii expoziţionale distincte: în Pavilionul României din Giardini della Biennale, edificat în 1938 pentru participarea țării noastre la Bienala de la Veneția, şi în Noua Galerie din cadrul Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, inaugurat în 1930 de către Nicolae Iorga, inițial sub denumirea de “Institutul Istorico-Artistic din Veneţia” (sau, numit în mod curent de veneţieni, “Casa Română”).

Participarea României la Expoziția Internațională de Artă - Bienala de la Veneția este organizată de Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe și Institutul Cultural Român.

Mai multe informații despre desfășurarea expozițiilor din cadrul Bienalei de la Veneția puteți găsi pe site-ul https://www.labiennale.org/en .

 

Rezultatul final al selecției ofertelor culturale depuse pentru Ziua Culturii Naționale 2019, după soluţionarea contestaţiilor

 

4 edituri din România au câștigat finanțare Europa Creativă

 

Publicare Ghid Restaurare și revitalizare monumente istorice

Ministerul Culturii (MC), prin Unitatea de Management a Proiectului (UMP), în calitate de Operator al Programului RO-CULTURA, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021, a publicat în consultare publică, pe site-ul instituției, Ghidul solicitantului și anexele aferente pentru Apelul 1 – Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice.

Apelul se adresează proiectelor care contribuie la realizarea indicatorilor aferenți Rezultatului indirect 1 Îmbunătățirea managementului patrimoniului cultural, Rezultatului direct 1.1 Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice, Rezultatului indirect bilateral Consolidarea colaborării între entitățile din România și cele din Statele Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) în domeniul cultural, Rezultatului direct bilateral 1 Susținerea cooperării culturale internaționale în domeniul patrimoniului cultural.

Ghidul solicitantului și anexele aferente pentru Apelul 1 – Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice sunt disponibile AICI, iar beneficiarii sunt rugați să completeze Formularul de propuneri privind Ghidul solicitantului și anexele aferente și să îl transmită la adresa de e-mail office@ro-cultura.ro, până la data de 21 octombrie 2018.

În luna iulie a acestui an, Unitatea de Management a Proiectului (UMP) a semnat contractele de finanțare a două proiecte de importanță națională în valoare totală de peste 56 milioane de lei  (aproximativ 12 milioane de euro): „E-cultura: Biblioteca digitală a României”, respectiv „Monumente istorice - planificare strategică și politici publice optimizate. Mă bucur că se fac pași în direcția corectă pentru România, cu atât mai mult cu cât ne aflăm în anul Aniversării Centenarului Marii Uniri, instituțiile statului având obligația de a adopta măsuri care să asigure conservarea patrimoniului cultural aflat astăzi, în ansamblul său, într-o criză care trebuie stopată”, a explicat Ministrul Culturii, George Ivașcu.

 


Anunţ privind publicarea spre consultare publică a Ghidului solicitantului pentru Apelul 1 – Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice din cadrul Programului RO-CULTURA
 

 

 

logo mc

Ministerul Culturii este autoritatea publică centrală responsabilă de elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor în domeniul culturii.